Zápis ze členské schůze sdružení nájemníků Větrov

konané dne 25.5.2004

Účastníci: viz. prezenční listina

Program

Kontrola plnění úkolů stanovených předchozí členskou schůzí

Vyúčtování přeplatků a nedoplatků za rok 2003

Za rok 2003 je celkový přeplatek 91059 Kč. Rozdíly mezi částkami připadajícími na jednotlivými byty jsou značné a příčinou je rozdílná spotřeba studené a hlavně teplé vody. Pokud má někdo větší nedoplatky, doporučujeme zvýšit si zálohy, kterou lze dohodnout s naším správcem DARC. Kontakt je na nástěnce. Pro ty, kteří nebyli doma při odečtu spotřeby vody, byla spotřeba stanovena průměrem a přesné doúčtování bude provedeno zpětně po letošním odečtu spotřeby vody.

Na schůzi bylo nájemníkům předáno vyúčtování a vyplaceny přeplatky. V případě nedoplatků byly předány složenky, na kterých je nutné vyplnit správně variabilní symbol podle údajů na evidenčním listu nájemníka.

Ti, kdo si vyúčtování nepřevzali, nechť tak učiní u p.Fleka (508) či pí.Doležalové (507). Upozorňujeme, že nedoplatky je nutné zaplatit co nejdříve, jejich zaplacení je také nutnou podmínkou pro podepsání smlouvy o převodu bytové jednotky.

Převod bytů do soukromého vlastnictví

Členům sdružení byly předány k finální revizi dokumenty Vyhlášení vlastníka nemovitosti a smlouvy o převodu bytovách jednotek. Připomínky očekáváme do konce května 2004, poté budou návrhy smluv považovány za odsouhlasené.

Příspěvek na převod bytů dosud nezaplatili p. Kabrna, za něhož zaplatí podle dohody do konce května 2004 nový člen p.Škopek, a p.Krhounek. Povinnost uhradit příspěvek platí i pro něj, neboť peníze jsou použity na přípravu smluv, které jsou připravovány pro všechny členy sdružení.

Potvrzení převodu členských práv

Členská schůze přijala bez námitek 36-ti hlasy přítomných členů převod členských práv a povinností nabyvatelům

Diskuse

Zapsal dne 26.5.2004
Miloš Flek